Redoviti studij - Studijski program

STRUKTURA ZAJEDNIČKOG DIJELA NASTAVNIČKIH SMJEROVA DIPLOMSKIH STUDIJA 

 

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća od 17. lipnja 2010. za stjecanje nastavničkih kompetencija student je dužan ispuniti studijske obveze u iznosu od najmanje 60 ECTS bodova, pri čemu upisuje:

1. obvezne kolegije koji daju pedagoško-psihološko-didaktičko obrazovanje:

  1. Sustavna pedagogija (6 ECTS),
  2. Psihologija odgoja i obrazovanja (6 ECTS),
  3. Didaktika (6 ECTS);

2. metodičke kolegije koje predviđa studijski program, uključujući i nastavnu praksu

3. izborne kolegije kojima se unapređuje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, ukoliko je to potrebno radi stjecanja ostatka do 60 ECTS bodova. Moguće je upisati izborne kolegije iz ponude:

  1. Izborni kolegiji iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika
  2. Izborni kolegiji iz ponude odsjeka

Ne postoji obveza upisivanja određenog broja izbornih kolegija iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika, već student upisuje izborne kolegije ako mu je potrebno za stjecanje traženih 60 ECTS bodova iz kolegija koji razvijaju nastavničke kompetencije. Programski jednako su vrijedni kolegiji iz ponude odsjeka i Centra za obrazovanje nastavnika.

Ukoliko odsjek koji izvodi studij predviđa takvu mogućnost, moguće je napisati diplomski rad s pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom komponentom pri čemu se cjelokupan iznos ECTS bodova koje donosi diplomski rad ubraja u potrebnih 60 ECTS bodova kojima se razvijaju nastavničke kompetencije. (Detaljnije)

NAPOMENA: moguće je priznavanje položenih kolegija na preddiplomskom studiju koji razvijaju nastavničke kompetencije. (Detaljnije)

Student je upisan u studij/e na matičnim odsjecima, te na njima nominalno treba prikupiti 60 (model studija 4+1) ili 120 (model studija 3+2) ECTS bodova tijekom diplomskog studija. Zakonom potrebnih 60 ECTS bodova iz kolegija kojima student razvija pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije ubrajaju se u bodove nastavničkih studija na matičnim odsjecima, te student ne bi trebao sakupiti više od nominalno potrebnog broja bodova na diplomskom studiju.

 

Nastava iz svih obveznih kolegija zajedničkog dijela nastavničkih smjerova (tzv. nastavnički modul - NM) izvodi se u svim semestrima diplomskog studija, a izborni kolegiji izvode se prema objavljenom nastavnom planu za određenu akademsku godinu.