OSMISLI

Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika – OSMISLI

Centar za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta nudi edukaciju za visokoškolske nastavnike s ciljem unaprjeđenja nastavničkih kompetencija. Edukacija je usklađena s nacionalnom Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije te ESG standardima.

Program je razvijen u sklopu HKO projekta “Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu”.

Na temelju članka 22. Statuta Filozofskog fakulteta 22. 2. 2022. donesena je Odluka kojom Dekan i Dekanski kolegij Filozofskog fakulteta podržavaju sadržaj i izvođenje programa edukacije OSMISLI (Klasa 602-04/22-01/35, URBROJ: 3804-850-22-1).


Ishodi edukacije
Nakon završene edukacije polaznici će moći:
1. planirati izvedbu nastave kako bi osigurali bolje učenje i umanjili zaboravljanje
2. odabrati i izvesti primjerene nastavne metode s obzirom na ishode učenja, obilježja studenata i objektivne okolnosti
3. davati usmjeravajuću povratnu informaciju i poticati aktivno uključivanje studenata tijekom nastavnog procesa
4. pratiti i vrednovati studentsko postignuće i ostvarivanje ishoda učenja
5. koristiti psihološke preporuke za efikasniju komunikaciju s različitim dionicima u nastavnom procesu
6. samostalno pripremiti i izvesti izlaganje pred publikom u skladu s pravilima govorništva


OPSEG EDUKACIJE
:
60 sati kontakt nastave + 10 sati mentoriranoga rada + samostalni rad + e-učenje
Opterećenje polaznika = oko 120 sati (4 ECTS)


Dosad je provedeno nekoliko ciklusa edukacija koju su pohađali nastavnici s:

• Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta,
• Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije,
• Ekonomskog fakulteta,
• Fakulteta elektrotehnike i računarstva,
• Filozofskog fakulteta,
• kao i pojedinci s Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Sveučilišta u Splitu.


Dojmovi polaznika:

“Skeptičan pri ulasku u edukaciju, ali sad je preporučujem svima. Korisna i dobro osmišljena.”
„Smatram da je edukacija iznimno potrebna i jako dobro osmišljena i provedena.”
“Sve što sam naučio je primjenjivo.”
„Zanimljivo, poučno i dobro organizirano.”
„Pohvale motiviranim predavačima. Radite izvrstan posao pomažući svojim polaznicima putem vašeg stvarno nesebičnog angažmana.”